ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  I-III СТУПЕНІВ № 8 ВІЙСЬКОВО – ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

МІСТА ТОРЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 

Заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №8 військово-цивільної адміністрації м.  Торецьк Донецької області здійснює діяльність на підставі державного свідоцтва про реєстрацію, Статуту  у відповідності з діючим законодавством та правовими актами в сфері освіти.

          В школі організовано роботу 15 класів.

          Навчання  організоване за п’ятиденним робочим тижнем.

          Навчальний рік розпочинається 3 вересня 2018 року святом -  День знань.

Навчальні заняття в школі  організовані за семестровою системою:

I семестр: з  03.09.2018  до 28.12.2018

II  семестр: з 14.01.2019 до  24.05.2019

Протягом  навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні: з 22.10.2018 до 31.10.2018

зимові: з 29.12.2018 до 13.01.2019

весняні: з 01.04.2019 до 07.04.2019

літні: з дня закінчення навчального року по 31.08.2019.

Додаткові канікули для здобувачів освіти 1-х класів з 18.02.2019 до 24.02.2019

Навчальний рік закінчується після проведення річного оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти усіх класів та державної  підсумкової атестації.  Навчальна практика та навчальні екскурсії проводяться протягом року.

Режим навчально – виховного процесу регулюється розкладом уроків, позакласних заходів.  Заняття розпочинаються о 08.00 годині

Розклад дзвінків:

1 урок 08.00 – 08.45            

                           перерва 10 хвилин

2 урок 08.55 – 09.40

                           перерва 20 хвилин

3 урок 10.00 – 10.45

                           перерва 20 хвилин

4 урок 11.05 – 11.50

                           перерва 10 хвилин

5 урок 12.00 – 12.45

                           перерва 10 хвилин

6 урок 12.55 – 13.40

                           перерва 10 хвилин

7 урок 13.50 – 14.35

                            Перерва 5 хвилин

8 урок 14.40 – 15.25

З урахуванням санітарно – гігієнічних вимог та нормативів тривалість  уроків у 1-х класах становить – 35 хв.,  2-4-х – 40 хв., 5-9-х – 45хв.

Оцінювання досягнень  ведеться за 12-бальною системою. Досягнення учнів 1-х класів не оцінюються. Вчителі ведуть тематичний облік знань, який закінчується тематичним оцінюванням.

            На виконання статті 7 Закону України «Про освіту» , розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 30.05.2018 № 312р, наказу міського управління освіти від 01.06.2018 №128 «Про присвоєння закладам загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3,8,9,10,13 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області статусу закладу загальної середньої освіти з українською мовою навчання» заняття в школі ведуться українською мовою.

Інваріантна складова навчального плану сформована на державному рівні. Робоча освітня програма  складена на підставі типових навчальних планів:

 

Клас

Підстава

Примітка

1-А

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»

 

 

 

2-А

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»

 

 

2-Б

3-А

3-Б

4-А

4-Б

5-А

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»

 

 

5-Б

6-А

6-Б

7

8

9-А

9-Б

1

 

          Варіативна складова містить додаткові години на підсилення вивчення предметів інваріативної  складової, на проведення індивідуальних занять, запровадження роботи курсів за вибором світоглядного спрямування  та розподіляється таким чином :

 • українська мова: 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б,7 8, 9-А, 9-Б          - 0.5 годин

                             

 • українська література:  5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б                      - 0,5 години

 

 • мистецтво: 8, 9-А, 9-Б                                                      - 0,5 години                                 

                                      

 • образотворче мистецтво: 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7              - 0,5 години

 

 • історія України: 7                                                             - 0,5 години

 

 

 • проведення індивідуальних консультацій: 1, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-б                                           

 

                                                                                             - 1 година

- курс за вибором «Вчимося жити разом»:   2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б, 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 8, 9-А, 9-Б

                                                                                           - 1 година

                                                

- курс за вибором «Крок до примирення»: 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7, 8, 9-А, 9-Б

                                                                                           - 1 година

 

ВСЬОГО:                        38,5 годин

 • початкова школа:                    13 годин
 • середня школа:              25,5 годин

З даних годин залишаються на вакансії:

 •  початкова школа:          13 годин
 • середня школа:              18,5 годин

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ЗЗСО I-III ступенів №8 м.Торецьк  Донецької області

1 класу на 2018-2019 навчальний рік 

Назва освітньої галузі/предмети

Кількість годин на рік/тиждень

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

315/9

 

 

 

315/9

навчання грамоті

245/7

 

 

 

245/7

англійська мова

70/2

 

 

 

70/2

Математична

140/4

 

 

 

140/4

Я досліджую світ

105/3

 

 

 

105/3

Дизайн і технології

35/1

 

 

 

35/1

Образотворче мистецтво

35/1

 

 

 

35/1

Музичне мистецтво

35/1

 

 

 

35/1

Фізична культура

105/3

 

 

 

105/3

Варіативний складник

 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

35/1

 

 

 

35/1

Загальнорічна кількість  навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

805

 

 

 

805

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження здобувача освіти

20/700

 

 

 

20/700

Вакансія:

Індивідуальні консультації

1/35

 

 

 

 


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ЗЗСО I-III ступенів №8 м.Торецьк  Донецької області

2- 4 класи на 2018-2019 навчальний рік 

Освітні галузі

Предмети

 

Кількість годин на тиждень у класах

 

 

2-А

 

2-Б

 

3-А

 

3-Б

 

4-А

 

4-Б

Мови і літератури

(мовний  і літературний

компоненти)

Українська мова

7

7

7

7

7

7

Іноземна мова

2

2

2

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

2

2

Суспільство-

знавство

Я у світі

-

-

1

1

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

  Інформатика

1

1

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Усього

20+3

20+3

21+3

21+3

21+3

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

2

2

2

2

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

22

23

22

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету(без урахування поділу класів на групи)

25

25

26

26

26

26

Вакансія:

Індивідуальні консультації

Курс за вибором «Вчимося жити разом»

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

                     

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ЗЗСО I-III ступенів №8 м.Торецьк  Донецької області

5-6 класи на 2018-2019 навчальний рік 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5-А

5-Б

6-А

6-Б

Мови і літератури

Українська мова

3,5+0,5

3,5+0,5

3,5

3,5

Українська література

2+0,5

2+0,5

2

2

Англійська мова

3

3

3

3

Зарубіжна  література

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України (вступ до історії)

1

1

 

 

Всесвітня історія. Історія України(інтегрований курс)

-

-

2

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1+0,5

1+0,5

1+0,5

1+0,5

Математика

Математика

4

4

4

4

Алгебра

 

 

 

 

Геометрія

 

 

 

 

Природознавство

Природознавство

2

2

 

 

Біологія

 

 

2

2

Географія

 

 

2

2

Фізика

 

 

 

 

Хімія

 

 

 

 

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

Інформатика

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

Разом

23,5+3+1,5

23,5+3 +1,5

26,5+3 +0,5

26,5+3 +0,5

Додатковий час на  предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

 

3,5

3,5

3,5

3,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

31

31

ВСЬОГО (без урахування поділу класів на групи)

27+3

27+3

30+3

30+3

Вакансія:

Українська мова

Українська література

Курс за вибором «Вчимося жити разом»

Курс за вибором «Крок до примирення»

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

 

0,5

0,5

1

1

 

0,5

0,5

1

1

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ЗЗСО I-III ступенів №8 м.Торецьк  Донецької області

7-9 класи на 2018-2019 навчальний рік 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

7

8

9-А

9-Б

Мови і літератури

Українська мова

2,5

2+0,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

Англійська мова

3

3

3

3

Зарубіжна  література

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1+0,5

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

-

-

-

Образотворче мистецтво

1+0,5

-

-

-

Мистецтво

-

1+0,5

1+0,5

1+0,5

Математика

Математика

-

-

-

-

Алгебра

2

2

2

2

Геометрія

2

2

2

2

Природознавство

Природознавство

-

-

-

-

Біологія

2

2

2

2

Географія

2

2

1,5

1,5

Фізика

2

2

3

3

Хімія

1,5

2

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

Інформатика

1

2

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

Разом

28+3+1

 

28,5+3 +1

30+3 +0,5

30+3 +0,5

Додатковий час на  предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2,5

3

3

3

Гранично допустиме навчальне навантаження

32

33

33

33

ВСЬОГО (без урахування поділу класів на групи)

30,5+3

31,5+3

33+3

33+3

Вакансія:

Українська мова

Курс за вибором «Вчимося жити разом»

Курс за вибором «Крок до примирення»

 

0,5

 

1

 

 

1

1

 

0,5

1

1

 

0,5

1

1

 

 

 

 

про наявність вільних місць у закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 8 ВЦА м. Торецьк

станом на 01.06.2018    

Клас

Кількість класів

Кількість учнів

Мова

навчання

 

Кіл-сть вільних місць

1

29

українська

1

2

24

українська

6

23

українська

7

3

30

українська

-

21

українська

9

4

27

українська

3

18

українська

12

5

23

українська

7

18

українська

12

6

24

українська

6

18

українська

12

7

7

26

українська

4

8

8

22

українська

8

9

12

українська

18

25

українська

5

 

УВАГА!!!!!!!

Витяг з наказу по закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 8 військово – цивільної адміністрації 

міста Торецьк Донецької області

від 31.05.2018 № 26

Про зарахування до 1-го класу

 

         На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування то переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», згідно із  заявами  батьків зарахувати до 1-го класу закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 8 військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області наступних учнів:

 


 1. Борщенко
 2. Бритвіна
 3. Голованьова
 4. Голубєва
 5. Давидова
 6.  Жучкову
 7. Завідей
 8. Кагалу
 9. Каменського
 10. Ковальову
 11. Козюру
 12. Козюру
 13. Ніколайчук
 14. Олексієнко
 15. Олійник
 16. Пасічник
 17. Погромського
 18. Рибякову
 19. Риндіна
 20. Рогозну
 21. Скрижевську
 22. Суіну
 23. Тарасову
 24. Федіна
 25. Федоренко
 26. Харчикова
 27. Холодняк
 28. Шиликова
 29. Шулькіну

 

Директор

ЗЗСО № 8                        О.М.Ганзюк

переведення учнів 1-4 класів

 

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ I-III №8 ВІЙСЬКОВО – ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА ТОРЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

 

від 25.05.2018 № 24

 

«Про переведення учнів 1-4 класів»

 

            На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування то переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», у зв’язку з закінченням 2017 – 2018 навчального року, на підставі рішення  педагогічної ради, протокол № 7 від 25.05.2018 року

 

НАКАЗУЮ:

 1. Перевести до 2-А класу наступних учнів 1-А класу

 

 1. Байбакову Тетяну Геннадіївну
 2. Барінову Єлизавету Сергіївну
 3. Богданович Аліну Сергіївну
 4. Борох Діану Антонівну
 5. Горюшко Маргариту Максимівну
 6. Дітковського Павла Вікторовича
 7. Іванченкова Єгора Ігоровича
 8. Компанієць Інну Григорівну
 9. Коробкіна Іллю Олексійовича
 10. Кравцова Михайла Олександровича
 11. Кравченко Руслана Олимовича
 12. Кузіна Дмитра Володимировича
 13. Кулік Дар'ю Олексіївну
 14. Маляєву Орину Артемівну
 15. Петригу Євгена Сергійовича
 16. Соляник Дар'ю Олександрівну
 17. Строілову Варвару Вадимівну
 18. Талдикіну Ксенію Артемівну
 19. Федько Варвару Андріївну
 20. Фюта Дмитра Андрійовича
 21. Харламова Якова Сергійовича
 22. Хом'якова Ярослава Олександровича
 23. Хом'якову Дар'ю Олександрівну
 24. Шубіну Валерію Олександрівну
 25. Яковенко Микиту Антоновича
 1.  Перевести до 2-Б класу наступних учнів 1-Б класу:
 1. Агеєва Олександра Олександровича
 2. Андрієнко Максима Віталійовича
 3. Гальчак Дмитра Ігоровича
 4. Горбова Олексія Сергійовича
 5. Денисенко Андрія Олександровича
 6. Дуку Зою Степанівну
 7. Дуку Катерину Степанівну
 8. Звягіну Ангеліну Віталіївну
 9. Карпову Сніжану Сергіївну
 10. Клімчука Дмитра Сергійовича
 11. Комаренко Анастасію Юріївну
 12. Котлярову Софію Володимирівну
 13. Марченко Ярослава Андрійовича
 14. Мостового Іллю Віталійовича
 15. Пичугіну Вероніку Сергіївну
 16. Погромську Альбіну Денисівну
 17. Порубова Ярослава Олексійовича
 18. Семичаснова Дмитра Геннадійовича
 19. Смирних Олександру Володимирівну
 20. Соколову Софію Олегівну
 21. Соловйову Оксану Миколаївну
 22. Штапакова Данила Сергійовича

 

3. Перевести до 3-А класу наступних учнів 2-А класу:

 1. Баленко Данііла Дмитровича
 2. Бистрого Матвія Олеговича
 3. Біляєву Лілію Іллівну
 4. Богоченко Олександра Денисовича
 5. Губу Тимофія Віталійовича
 6. Діцман Ангеліну Олександрівну
 7. Животова Івана Івановича
 8. Іщенко Софію Сергіївну
 9. Ківу Богдана Віталійовича
 10. Коваль Аліну Романівну
 11. Колуб Данила Олексійовича
 12. Корневу Людмилу Андріївну
 13. Корх Карину Дмитрівну
 14. Красножон Катерину Андріївну
 15. Лазарищак  Дар’ю Дмитрівну
 16. Майорова Іллю Олесійовича
 17. Макарову Маргариту Сергіївну
 18. Мішину Мілану Василівну
 19. Муравенко Єлизавету Андріївну
 20. Наталенко Віктора Івановича
 21. Паньків Ангеліну Іванівну
 22. Пахорукову Дар'ю Сергіївну
 23. Пурахіна Дениса Ігоровича
 24. Сілаєву Єлизавету Сергіївну
 25. Соколова Олександра Руслановича
 26. Стешина Романа Миколайовича
 27. Тарасенко Іллю Романовича
 28. Хмельова Дениса Сергійовича
 29. Шевченко Марію Сергіївну
 30. Шефера Івана Сергійовича

 

4. Перевести до 3-Б класу наступних учнів 2-Б класу:  

 1. Байбакова Микиту Євгеновича
 2. Бичкову Олену Андріївну
 3. Бутенко Микиту Андрійовича
 4. Вінницького Ярослава Денисовича
 5. Колесникову Марію Олександрівну
 6. Кузавкова Костянтина Миколайовича 
 7. Кулішова Дмитра Миколайовича
 8. Лещенко Максима Максимовича
 9. Лосева Олексія Дмитровича
 10. Малихіна Станіслава Євгеновича
 11. Мартинову Лілію Сергіївну
 12. Мошенко Марка Сергійовича
 13. Павлюченко Іллю Дмитровича
 14. Рогозну Вікторію Андріївну
 15. Ропота Артема Сергійовича
 16. Семенову Єву Іванівну
 17. Суіну Віолетту Віталіївну
 18. Уржумцева Артема Сергійовича
 19. Чуракову Дар'ю Артурівну
 20. Шубіну Вікторію Вікторівну

 

5.  Перевести до 4-А класу наступних учнів 3-А класу:

 1. Акимова Артема Андрійовича
 2. Аленіна Микиту Сергійовича
 3. Афоніна Арсенія Андрійовича
 4. Вацпан Єву Олександрівну
 5. Грекову Вероніку Максимівну
 6. Дуброва Єлисея Олександровича
 7. Єфременко Ганну Антонівну
 8. Захарова Владислава Олексійовича
 9. Кабанова Микиту Андрійовича
 10. Капітан Дар'ю Денисівну
 11. Качуру Світлану Сергіївну
 12. Коробкіну Марію Олексіївну
 13. Мещишину Вероніку Євгенівну
 14. Наталенко Олександра Олексійовича
 15. Нікуліна Масима Олександровича
 16. Онисківа Михайла Олеговича
 17. Рахматуліну Даміру Собірулівну
 18. Семеніва Владислава Володимировича
 19. Скрикотнєву Вікторію Володимирівну
 20. Стальніченко Єву Дмитрівну
 21. Тельнову Валерію Віталіївну
 22. Тельпух Софію Вікторівну
 23. Удовіченко Амалію Романівну
 24. Федорчук Іустіну Юріївну
 25. Філенко Марію Артемівну
 26. Шашкову Вікторію Вікторівну
 27. Шуміліну Альону Віталіївну

 

6. Перевести до 4-Б класу наступних учнів 3-Б класу:

 1. Агаєва Ібрагіма Яшар Огли                                                              
 2. Голубеву Аліну Миколаївну    
 3. Дуку Ольгу Степанівну            
 4. Заніна Геннадія Олеговича                                                               
 5. Кисель Софію Олександрівну  
 6. Коберу Костянтина Олександровича                         
 7. Краснова Данила Андрійовича
 8. Михайлову Юлію Вікторівну   
 9. Мінєнкову Марію Юріївну                                                               
 10. Мухіна Дениса Анатолійовича
 11. Пак Анастасію Артемівну          
 12. Погромську Ельвіру Денисівну
 13. Сліпченко Андрія Євгеновича 
 14. Стешину Ангеліну Миколаївну                                 
 15. Тішкову Поліну Андріївну       
 16. Храпача Германа Сергійовича                                                         
 17. Чуракову Вікторію Артурівну
 18. Щербакова Максима Олеговича

                                                       

7. Перевести до 5-А класу наступних учнів 4-А класу:

 1.  Алієву Альбіну Русланівну
 2. Атаманюк Катерину Олександрівну
 3. Балясного Дмитра Руслановича
 4. Гринь Валерія Сергійовича
 5. Данилюка Микиту Олександровича
 6. Ключенко Яну Романівну
 7. Ковтун Олену Степанівну
 8. Копина Марка Михайловича
 9. Корабельника Кирила Руслановича
 10. Кочетова Дмитра Олександровича
 11. Крамчанінова Костянтина Дмитровича
 12. Кроть Гліба Олександровича
 13. Павлюченко Івана Ігоровича
 14. Проценко Віолетту Олександрівну
 15. Скока Дениса Ігоровича
 16. Сорокіну Вікторію Олексіївну
 17. Стекачова Андрія Володимировича
 18. Трофимчука Дениса Ігоровича
 19. Хвостика Ростислава Андрійовича
 20. Чувальську Владиславу Андріївну
 21. Шевченко Злату Сергіївну
 22. Шишлова Володимира Валерійовича
 23. Щербину Станіслава Дмитровича

 

8. Перевести до 5-Б класу настуних учнів 4-Б класу:

 1. Агаєву Марал Яшар Кизи
 2. Волкова Івана Володимировича                                                                                                                                      
 3. Денисенко Сергія Олександровича                                                                                                                                        
 4. Дуку Миколу Степановича                                                                                                                                              
 5. Каракуца Ярослава Романовича                                                                                                                                                          
 6. Красову Ніку Олегівну                                                                                                                                                               
 7. Ломакіну Юлію Юріївну                                                                                                                                                      
 8. Лугову Еріку Віталіївну                                                                                                                                                              
 9. Плохотнюка Павла Леонідовича                                                                                                                                              
 10. Риндіна Андрія Олександровича                                                                                                                                        
 11. Ропот Олександру Сергіївну                                                                                                                                                    
 12. Савицьку Анастасію Леонідівну                                                                                                                                                            
 13. Суіна Максима Віталійовича
 14. Харламова  Пєрсіда Сергіївна                                                                                                                                                    
 15. Холодняк Мирославу Вікторівну                                                                                                                                                 
 16. Чуєва Михайла Анатолійовича                                                                                                                                          
 17. Шашкова Артема Максимовича                                                                                                                                            
 18. Шутову Надію Олексіївну

 

                                                                                                                                                          

Директор ЗЗСО № 8                                                                                              О.М.Ганзюк

                                                                                                                           

             переведення учнів 5-8 та 10-го класів

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 8 ВІЙСЬКОВО – ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА ТОРЕЦЬКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

 

від 25.05.2018 № 25

 

«Про переведення учнів 5-8 та 10-го класів»

 

            На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування то переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», у зв’язку з закінченням 2017 – 2018 навчального року, на підставі рішення  педагогічної ради, протокол № 7 від 25.05.2018 року

 

НАКАЗУЮ:

1. Перевести до 6-А класу наступних учнів 5-А класу:

 1. Агаркова Данила Віталійовича
 2. Антоненко Володимира Сергійовича
 3. Волкову Валерію Валеріївну                                                              
 4. Єфременко Станіслава Олександровича                                           
 5. Жолобайло Валерію Олексіївну                                                         
 6. Зарвірову Софію Іванівну                                                                   
 7. Калітаєва Іллю Сергійовича                                                               
 8. Койнаша Дмитра Олександровича
 9. Кузавкову Анастасію Миколаївну                                                     
 10. Лугина Олександра Олександровича                                                
 11. Моногарова Єгора Павловича                                                           
 12. Мухіна Станіслава Артемовича                                                              
 13. Саприкіна Олександра Максимовича                                               
 14. Сопельникова Олексія Максимовича                                                
 15. Ткаченко Данила Євгеновича                                                            
 16. Ткаченко Дмитра Павловича                                                              
 17. Ткаченко Тетяну Яківну                                                                      
 18. Ткачова Антона Валерійовича                                                           
 19. Товкача Олександра Сергійовича                                                      
 20. Федько Ганну Ігорівну                                                                        
 21. Цяпу Артема Романовича                                                                   
 22. Чупир Вероніку Миколаївну                                                              
 23. Шафоростову Дарину Максимівну                                                    
 24. Шулькіну Валерію Олександрівну

 

2. Перевести до 6-Б класу наступних учнів 5-Б класу:

 1. Борисову Вікторію Олександрівну                                                                                                                                          
 2. Давидову Олександру Олександрівну                                                                                                                                          
 3. Дехтяренко Олега Дмитровича                                                                                                                                               
 4. Дороніну Катерину Олександрівну                                                                                                                                          
 5. Колобова Богдана Віталійовича                                                                                                                                              
 6. Краснову Марину Олексіївну                                                                                                                                                 
 7. Лифенко Олександра Олександровича                                                                                                                                        
 8. Ломакіну Тетяну Ігорівну                                                                                                                                                                                        
 9. Мореву Юліану Вадимівну                                                                                                                                                           
 10. Оганесяна Аліка Олександровича                                                                                                                                        
 11. Павлюченко Євгенію Дмитрівну                                                                                                                                                  
 12. Павлюченко Марію Дмитрівну                                                                                                                                                  
 13. Позднякову Софію Володимирівну                                                                                                                                         
 14. Рославцева Богдана Сергійовича                                                                                                                                               
 15. Семенова Микиту Володимировича                                                                                                                                      
 16. Смирнова Олексія Володимировича                                                                                                                                      
 17. Соболєва Артема Павловича
 18. Яценко Дмитра Олександровича                                                                         

                              

 

3. Перевести до 7 класу наступних учнів 6 класу:

 1. Бєлоусову Лілію Олексіївну
 2. Білоусова Олександра Сергійовича                                                                                                                                               
 3. Богоченко Андрія Денисовича                                                                                                                                               
 4. Борщенко Володимира Юрійовича                                                                                                                                                            
 5. Волошко Данила Сергійовича                                                                                                                                               
 6. Воробйова Дениса Дмитровича                                                                                                                                               
 7. Головенко Валерію Олегівну                                                                                                                                                    
 8. Григор'єва Кирила Олександровича                                                                                                                                        
 9. Григор'єву Світлану Олександрівну                                                                                                                                          
 10. Дунаєвського Данііла Андрійовича                                                                                                                                              
 11. Каражу Владислава Івановича                                                                                                                                                   
 12. Коробейник Олександру Артемівну                                                                                                                                                  
 13. Кривогузова Дениса Сергійовича                                                                                                                                               
 14. Кущенко Катерину Сергіївну                                                                                                                                                    
 15. Ручку Катерину Олександрівну                                                                                                                                                     
 16. Салагірова Марка Олександровича                                                                                                                                        
 17. Свиридова Олександра Станіславовича                                                                                                                                         
 18. Скрикотнєва Олександра Володимировича                                                                                                                                      
 19. Сохіна Богдана Миколайовича                                                                                                                                          
 20. Сторожкова Олександра Борисовича                                                                                                                                                
 21. Стрельцову Софію Володимирівну                                                                                                                                         
 22. Тарасенко Аліну Романівну                                                                                                                                                  
 23. Уржумцеву Анастасію Віталіївну                                                                                                                                                   
 24. Черкашина Єгора Олександровичу                                                                                                                                       
 25. Чернату Микиту Дмитровича
 26. Чуракова Івана Артуровича

 

4. Перевести до 8 класу наступних учнів 7 класу:

 1. Березюк Ілону Леонідівну                                                                                                                                                 
 2. Біляєвську Вікторію Сергіївну                                                                                                                                                    
 3. Борисевича Артема Олексійовича                                                                                                                                            
 4. Воробєй Олега Валерійовича                                                                                                                                             
 5. Грибовода Богдана Олексійовича                                                                                                                                            
 6. Данічеву Юлію Анатоліївну                                                                                                                                               
 7. Дороніна Іллю Володимировича                                                                                                                                      
 8. Желябовську Анастасію Євгенівну                                                                                                                                                  
 9. Зубрицьку Катерину Олегівну                                                                                                                                                    
 10. Карпова Павла Сергійовича                                                                                                                                               
 11. Клименко Віолетту Сергіївну                                                                                                                                                    
 12. Коваля Марка Артемовича                                                                                                                                               
 13. Коробкіна Богдана Олексійовича                                                                                                                                            
 14. Нестеренко Юлію Павлівну                                                                                                                                                    
 15. Нужну Анастасію Олександрівну                                                                                                                                          
 16. Соколову Ірину Сергіїівну                                                                                                                                                   
 17. Соломатіна Дмитра Сергійовича                                                                                                                                               
 18. Філенко Михайла Артемовича                                                                                                                                               
 19. Харламову Лоіду Сергіївну
 20. Чемеревського Єгора Михайловича                                                                                                                                            
 21. Чуракову Дарину Олександрівну                                                                                                                                          
 22. Шаповалову Карину Анатоліївну

 

5. Перевести до 9-А класу наступних учнів 9-А класу:

 1. Болжеларську Валерію Геннадіївну                                                                                                                                                
 2. Бречко Олександра Олександровича                                                                                                                                        
 3. Волошка Богдана Руслановича
 4. Давіденко Софію Василівну                                                                                                                                                  
 5. Жарко Леоніда Станіславовича                                                                                                                                         
 6. Коншена Артура Івановича                                                                                                                                                   
 7. Мартинова Євгенія Євгеновича                                                                                                                                                
 8. Мухіну Дар'ю Анатоліївну                                                                                                                                                          
 9. Савенко Андрія Федоровича                                                                                                                                               
 10. Смірнова Андрія Олександровича                                                                                                                                                   
 11. Ткачука Богдана Сергійовича
 12. Шаповалова Іллю Володимировича

 

6. Перевести до 9-Б класу наступних учнів 8-Б класу:

 1. Аверкіну Ганну Максимівну                                                                                                                                               
 2. Вествейнік Олександра Миколайовича                                                                                                                                          
 3. Вігерь Анастасію Савеліївну                                                                                                                                                  
 4. Григоренко Софію Володимирівну                                                                                                                                         
 5. Давидову Ольгу Ігорівну                                                                                                                                                      
 6. Іванченкова Ігора Ігоровича                                                                                                                                                   
 7. Коробейник Катерину Артемівну                                                                                                                                                  
 8. Кусакіну Юлію Юріївну                                                                                                                                                      
 9. Манжуру Сергія Віталійовича                                                                                                                                              
 10. Миронова Данііла Олексійовича                                                                                                                                            
 11. Напханько Юлію Андріївну                                                                                                                                                   
 12. Наталенко Олексія Олексійовича                                                                                                                                                       
 13. Паньків Катерину Іванівну                                                                                                                                                     
 14. Пислар Олександру Вікторівну                                                                                                                                                 
 15. Пруднікова Ігора Сергійовича                                                                                                                                               
 16. Самойленко Олексія Михайловича                                                                                                                                            
 17. Свистонюк Анастасію Олександрівну                                                                                                                                          
 18. Стебко Анастасію Миколаївну                                                                                                                                               
 19. Тагірова Данила Вадимовича                                                                                                                                               
 20. Федорчука Серафима Юрійовича                                                                                                                                                 
 21. Халімову Світлану Олександрівну
 22. Харламова Рафаіла Сергійовича                                                                                                                                               
 23. Чуракову Анну Артурівну
 24. Шуміліну Анастасію Віталіївну

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                           

            Директор ЗЗСО № 8            О.М.Ганзюк

 

"НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК ОРІЄНТИР У ВИЗНАЧЕННІ ПРІОРИТЕТНОГО ЗАВДАННЯ ШКОЛИ"

04.04.2018 року відбулась педагогічна рада з теми "Національна стратегія розвитку освіти в Україні як орієнтир у визначенні пріоритетного завдання школи". Засідання пройшло у формі брейнштормінгу, тобто групової взаємодії. Педагоги були в ролі скрайберів-фасилітаторів. За допомогою техніки "скрайбінг" вони опрацьовували матеріал, візуалізували його та презентували свої наробки.

Фестиваль ураїнської пісні

Мила серцю пісня українська!
Жартівлива, радісна, сумна…
Ти в моїй душі живеш з дитинства,
Наче казка - дивна й чарівна.

29 березня 2018 року у ЗЗСО №8 пройшов щорічний фестиваль української пісні. Мета фестивалю – формування шанобливого ставлення учнів до національних цінностей рідного краю, популяризації національної пісні як однієї зі складових української культури та залучення до творчості обдарованих учнів. У іестивалі взяли участь 1-11 класи, в репертуарі яких були представлені українські народні, сучасні естрадні та патріотичні пісні.

"Кримінальна відповідальність"

26.03.2018 року представниками прокуратури було проведено семінарське заняття для 11 класу "Кримінальна відповідальність"

#ТРИЗУБ_ГУРТУЄ

23.03.2018 року ЗЗСО №8  з метою популяризації державних символів України,  взяла участь у флешмобі #ТРИЗУБ_ГУРТУЄ, який присвячений 100-річю головного символу країни

ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ

22.03.2018 роу в ЗЗСО № 8 для 9 класів була проведена профілактична бесіда "Правопорушення та відповідальність"

 

УВАГА!!!! 
З 12.03.2018 РОКУ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ВІДНОВЛЮЮТЬСЯ НАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ

 

Шановні, дорогі, прекрасні, чудові, кохані жінки!

Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового весняного свята – 8 Березня!

Ваша енергія, відповідальність, активна життєва позиція несуть у світ злагоду, добро і любов. Бажаю Вам завжди бути щасливими, здоровими, оточеними ніжністю і турботою.

Нехай Вас завжди супроводжує впевненість у завтрашньому дні!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

        Згідно плану роботи  в школі відбулися  заходи , прсвячені Дню збройних сил України:

-          Спортивно – патріотичні змагання «Майбутній захисник» 

-          Інформаційна година «Історія створення Збройних сил України» 

-          Виставка в шкільній бібліотеці «Українська армія – школа мужності»

-          Конкурс малюнків «Вірні сини Батьківщини» 

 

ТИЖДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ

          Згідно з планом проведення Тижня української писемності та мови, протягом 06.11.17 – 10.11.17р.  в загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів Торецької міської ради Донецької області були проведені наступні заходи:

06. 11. 2017 року учні школи випустили стіннівку «День української писемності та мови». 

07. 11. 2017 року учні 5-6 класів брали участь у конкурсі ілюстрацій до українських казок. Серед учнів 7-8 класів  проведено конкурс малюнків «Буде мова українська, буде й Україна». Учні 11 класу створили чудовий малюнок, пов’язаний з асоціацією «Наша мова».

08. 11. 2017 року відбувся конкурс на кращого читця – декламатора патріотичних віршів «Лунає  величне наше слово!», мовознавчий турнір «Найкращий знавець».

09 листопада -  День української писемності та мови. Це свято спрямоване на підтримку рідної мови її вивчення та розвитку. Демонстрація її краси й багатства, літературної довершеності. Це свято гуртує усіх на шляху відродження духовності, зміцнення держави. Кожен учень повинен усвідомити себе у рідному слові.

В цей день, з метою виховання пошани, поваги, гордості до минулого України, творчості народних умільців, у школі проведено День української вишиванки (учні й вчителі демонстрували вишиванки).

Проведено Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, в якому прийняли участь педагоги та учні 7-11 класів.

09. 11. 2017 року проведено І етап (шкільний) ХVІІІ Міжнародного конкурсу

з української мови імені Петра Яцика .

 В останній день тижня української писемності були підведені підсумки конкурсів та відбулося нагородження переможців.

ВІДЗНАЧЕННЯ  100-РІЧЧЯ ПОДІЙ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РОКІВ

        З метою виконання Плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років, в загальноосвітній школі-інтернаті були проведені тематичні заходи:

-         Інформаційна сторінка «Листопад 2017-го в Україні»;

-         Тематичний урок з історії України «100-річчя подій

                Української революції 1917-1921 років»;

-         Лінійка пам’яті «Україна: від Української революції 1917-1921 рр. до Революції Гідності».

ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ УКРАЇНСЬКОГО ДОБРОВОЛЬЦЯ

 

       Відповідно до постанови Верховної ради від 17 сісня 2017 року №1822-VIII «Про становлення Дня українського добровольця», згідно з розпорядженням голови Донецької обласної  державної адміністраії від 02.03.2017 №01-00859-08/02, з  метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, підвищенню суспільної уваги і турботи про учасників добровольчих формувань  14.03.2017 року в загальноосвітній школі-інтернаті пройшли наступні заходи:

1.     Інформаційні години «Відважні наші Герої» для 1-4 класів;

2.     Час обговорення «Що означає бути патріотом-добровольцем» для 5-11 класів.

МІСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ


МІСЬКИЙ КОНКУРС ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ

21 лютого в загальноосвітній школі № 2 проходив щорічний традиційний міський етап обласного конкурсу виразного читання російської поезії Золотого та Срібного віку.

Нашу школу представляли чотири учні в трьох вікових категоріях:

5 – 7 класи  - учні 7-Б класу Григоренко Софія та Самойленко Олексій 

                       (кер.Шалімова Г.В.);

8 – 9 класи  - учениця 9 класу Рязанцева Владислава (кер Мітрофанова О.П.)

10 – 11 класи  -  учениця 10 класу Коншена Ольга (кер.Шалімова Г.В.)

Рівень конкуренції та виконавської майстерності між учасниками, як завжди, був дуже високий, тому боротьба за призові місця відбулася запекла. За кількістю балів конкурсанти відрізнялися не десятими, а сотими бала.

Наші представники гідно відстояли честь школи-інтернату. Владислава Рязанцева , не дивлячись на те, що не стала призером, гарно виступила.

Коншена Ольга посіла ІІІ місце, за результатами Григоренко Софія стала другою. А безумовним переможцем у своїй віковій категорії став Олексій Самойленко, який підготував і талановито виконав твір Володимира Маяковського «О хорошем отношении к лошадям».

Вітаємо наших переможців і учасників і бажаємо їм нових творчих успіхів.


ШКІЛЬНИЙ ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ                     "СПІВУЧА УКРАЇНА - 2017"

 

У школі – інтернаті свято!  8-9 лютого 2017 року відбувся традиційний щорічний Фестиваль української пісні, який завжди залишає за собою піднесений настрій, емоційний сплеск, гордощі перемог, бажання  стати ще кращими і співати, співати, співати!..

          Декілька слів з історії народження фестивалю. У далекому  2005 році пройшов у школі конкурс української народної пісні. Наступного року захід  розсунув свої межі і став конкурсом української пісні взагалі. І тільки у 2007 році конкурс став фестивалем року «Співуча Україна». То, можна впевнено казати, в цьому році до школи – інтернату завітав ювілейний Х Фестиваль «Співуча Україна 2017»!

                 Могутня ріка бере силу з маленьких джерел, так і наша культура збагачується за рахунок родинної історичної спадщини – української пісні. Пісня є наш духовний скарб, який єднає нас, стирає кордони, розповідає світові про велич нашого співучого народу. Мовою пісні гортаємо сторінки історії. Україна – це тихі води і ясні зорі, земні сади, білі хати, лани золотої пшениці, медові та молочні ріки. Україна – розкішний вінок із рути і барвінку, вишневий сад. Польський письменник Бродзінський писав: «В українців пісні не творяться, а самі ростуть, як квіти на лугах, і така їх кількість, якою жоден інший народ не може похвалитися».

          Учасники ювілейного Фестивалю отримали багато привітань: і від директора ЗОШ – інтернату, Ганзюк О.М., і від  засновника фестивалю «Співуча Україна», педагога-організатора школи, керівника Зразкового вокального ансамблю «Пісенне сузір’я» Шалімовій Г.В. Передали свої вітання і переможці Фестивалю минулих років, вже випускників школи,  Бухтіярова Ельміра, Городиська Ольга, Каменська Тетяна.  Також на свято завітали гості, які стали суворим, але професійним журі: це були педагоги-організатори та керівники вокальних гуртків шкіл міста.

         Учасниками Фестивалю, як завжди, є всі учні школи: від маленьких дебютантів – першокласників, до найстарших метрів – одинадцятикласників. Кожен знайшов своє призначення, бо міг обрати певну номінацію для виступу. А номінації теж були традиційними, на  будь - який смак: солісти, ансамблі, колективи.

                  Два дні  не стихали пісні, танці, примовки. Два дні, навантажених хвилюванням, музикою, костюмами, гримом, репетиціями, надіями… І, врешті – решт, вирок журі… І всі знають переможців: бо це – всі ми: хто обирав пісні і костюми, хто малював декорації, хто добирав рухи під приспів, хто робив зачіски, хто був ведучим, хто аплодував, хто хвилювався і підтримував, і, звісно, хто СПІВАВ! Браво! Фестиваль дійсно став Святом національно-патріотичного духу, єдності, вірності традиціям.

 


День Безпечного Інтернету

В загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів  Торецької міської ради Донецької області 07.02.2017 року в межах дня безпечного Інтернету» з метою залучення широкої громадськості до проблем «небезпечного» Інтернету, озброєння вчителів, учнів та їх батьків знаннями щодо ефективного й безпечного використання ресурсів Всесвітньої мережі, захисту прав та інтересів дітей під час роботи в Інтернеті були проведені наступні заходи:

1. 15- хвилинний брифінг для педагогічних працівників «Правила безпечного користування Інтернетом»

2. Єдиний урок для 1-11 класів  «Інформаційна безпека в Інтернет»

3. Виставка буклетів  «Небезпека в Інтернет»

4. Виставка скрайбінгів «Небезпека в Інтернет»

5. Загальношкільна акція «Безпечне Всесвітнє Павутиння»


Заходи до Дня пам’яті Героїв Крут

З метою формування громадянської життєвої позиції, усвідомлення себе патріотом і громадянином України в загальноосвітній школі-інтернаті відбулися виховні заходи, присвячені відзначенню  Дня пам’яті Героїв Крут Години пам'яті - " Голокост - лихо століття"


Відзначення Дня Соборності України

З метою  формування національної свідомості школярів, виховання у них почуття патріотизму та з нагоди відзначення  Дня Соборності України в школі організовано та проведено ряд заходів:

- Лекція – презентація до Дня Соборності України «Суверенній Україні нині слава і повік!»

- Диспут «Соборність України в її незалежності та єдності»;

-книжкова тематична виставка літератури в шкільній бібліотеці “Соборна Україна: від ідеї до життя”;

- Брейн - ринг «Одна, єдина, нероздільна, вільна Україна»

- флеш – моб  «Ланцюг єднання», як символ єдності східних і західних земель України та знак вшанування подій першої української революції.


      

Школярі Торецька визначали кращих у шахах

У Торецьку в спортивному комплексі «Фитлайн» відбулася відкрита міська першість з шахів серед школярів.

Шахи – по формі гра, за змістом – мистецтво, а за складністю оволодіння – наука. Після багатогодинного турніру кращими серед юнаків стали Артем Зінченко (школа-гімназія), Олександр Петренко (школа № 20) та Олег Кривенко (школа-інтернат), які розташувалися з першого по третє місця відповідно. Серед дівчат перше місце посіла Анастасія Бова (школа № 20), друге – Ліна Горлач (школа № 9), третє – Катерина Моргун (школа-гімназія).

Згідно з рейтингом серед команд, першою стала школа № 20, другою – школа-гімназія, третю сходинку розділили школа № 9 і школа-інтернат. Боротьбу за шаховий «Олімп» також вели колективи шкіл № 2, 3, 5, 7, 16, школи-ліцею.

За підсумками першості діти отримали свої заслужені грамоти та дипломи.


05.12.2016 та 06.12.2016 року до Дня Збройних Сил України проведені виховні години для учнів 1-11 класів «З повагою до захисників Вітчизни», спортивні змагання між учнями 8-9 класів «Ну-мо, хлопці!», вихованці гуртка « Студія образотворчого мистецтва» прийняли участь у міському конкурі малюнків – привітань до Дня Збройних Сил України.


            

В загальноосвітній  школі – інтернаті 29.11.2016 року були проведені тематичні уроки з курсу «Всесвітня історія. 8 клас» за темою «М. Лютер і народження протестантизму»


      

В загальноосвітній школі – інтернаті 28.11.2016 року з метою вшанування пам’яті жертв  голодомору і політичних репресій в Україні проведені наступні заходи:

-         класні години «Пам’яті жертвам Голодомору»;

-         загальношкільна акція «Запалимо свічку».

 


Згідно з планом проведення Тижня української писемності та мови, протягом 07.11.16 – 11.11.16р.  в загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів Торецької міської ради Донецької області були проведені наступні заходи:   

07. 11. 2016 року шкільним бібліотекарем Андреєвою І. В. було проведено виставку літератури «9 листопада – День української писемності та мови»

09. 11. 2016 року, з метою виховання пошани, поваги, гордості до минулого України, творчості народних умільців, у школі проведено День української вишиванки (учні й вчителі демонстрували вишиванки).

09. 11. 2016 року проведено Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, в якому прийняли участь педагоги та учні 7-11 класів.

09. 11. 2016 року проведено І етап (шкільний) Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика.

10. 11. 2016 року учнями 11 класу було випущено стіннівку «День української писемності та мови» (цікаві факти)

11. 11. 2016 року -  День української мови «Українська державна мова – символ українського єднання і престижу». Проведення мовних міні – конкурсів, ігор (на перервах)


З метою наступності та взаємодії між дошкільною та початковою освітою, для реалізації в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи єдиної, динамічної та перспективної системи, спрямованої на розвиток, виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів в  загальноосвітній  школі-інтернаті спільно з ДНЗ №7 та ДНЗ №12  був проведений квест «Подорож Україною», який був направлений на  розширення знань вихованців про рідну Батьківщину, та її культурні традиції. Дружківка прийняла чемпіонат області з баскетболу серед дітей-сиріт

11 листопада на спортивній базі навчально-виховного комплексу при загальноосвітній школи № 10 міста Дружківки відбувся чемпіонат області з баскетболу.

Учасниками змагань стали діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей – вихованці загальноосвітніх шкіл-інтернатів з Бахмута, Слов’янська, Добропілля, Костянтинівки, Дружківки, Лиманського району, Торецька. Усього – 90 дітей.

За підсумками зіграних зустрічей кращими стали:

1 місце – команда загальноосвітньої школи-інтернату Торецька;
2 місце – команда загальноосвітньої школи-інтернату № 1 м. Слов’янськ;
3 місце – збірна команда санаторно-оздоровчого центру реабілітації дітей Лиманського району.

Переможці змагань були нагороджені медалями та грамотами управління з питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації, кубками відділу з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради. Усі учасники спортивного заходу отримали солодкі подарунки від підприємця Ігоря Охоненко (їдальня ДГМА м. Краматорськ).

Організатор чемпіонату – обласна дитячо-юнацька спортивна школа для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків.

 
14.11.2016

 

В загальноосвітній школі - інтернаті з 07.11.2016 по 09.11.2016 проведені заходи з відзначення 40-річчя створення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод. Вчителем історії Корінєвим С.І. для учнів старшої школи проведена година спілкування «Українська Гельсінська група: історія боротьби за права людини в умовах комуністичної системи», для учнів середньої школи проведена екскурсія до віртуального музею «Дисиденський рух в Україні» та організований перегляд документального фільм про діяльність  УГГ. 

 

 

З 10 .10.2016 року по 13.10.2016 року в  ЗОШ – інтернаті до Дня захисника України були проведені виховні години в 1-4 класах « Ми – козацького роду нащадки» та години мужності  в 5-11 класах «Пишаємося Вітчизною своєю»


1
2

Новини


12 груд. 2019
НАШ НОВИЙ САЙТ
УВАГА МИ ЗМІНИЛИ ПЛАТФОРМУ! НАШ НОВИЙ САЙТ ЗАХОДИТЬСЯ ЗА НОВОЮ АДРЕСОЮ! https://zzso8-toretsk.at.ua/

27 трав. 2019
Тренінг для здобувачів освіти 7-8 класів "ми команда"
Тренінг для здобувачів освіти 7-8 класів "ми команда" в рамках правового виховання

18 квіт. 2019
Дата проведення ДПА
Дата проведення ДПА

Всі новини